Çek Nedir ?

TTK da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan bir bankaya hitaben yazılmış kıymetli kambiyo evrakıdır.

Çek'in Tarafları

Çek düzenleyen sahibine "keşideci", çekin muhatabı ve meblağı alacak kişiye "lehdar", ödeme yapacak olan tarafa da "muhatap" denir.

Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere "karşılıksız çek" denir.

Çekin üzerinde lehdarın adı yazılı ise "nama yazılı çek", lehdarın adı bulunmuyorsa "hamiline çek" denir.