Kredi Nedir?

Kredi, bir tüzel ya da gerçek kişilere belirli bir süre sonra geri almak kaydıyla satın alma gücü sağlanması veya bu gücün devredilmesi olarak tanımlanır. Bu sözü edilen nakdi kredi tanımıdır. Ancak bankalar bir tüzel ya da gerçek kişi lehine garanti ve kefalet vererek de kredilendirme yapabilir. Buna da gayrinakdi kredi denir.

Kredi Türleri Nelerdir ?

Bankacılık ve finans sektöründe yaşanan rekabet ortamında sürekli olarak yeni enstrümanların (ticari belge) piyasaya sürülmesi kredilere de yansımakta ve kredi türleri devamlı artmaktadır.

1)Kullanım Amaçlarına Göre Krediler

Tüketim Kredileri, Üretim Kredileri, Yatırım Kredileri, İşletme Kredileri

2) Teminata Göre Krediler

Açık Kredi, Teminatlı Krediler

3) Vadesine Göre Krediler

Vadeli ve Vadesiz Krediler, Orta Vadeli Krediler, Uzun Vadeli Krediler

4) Kullanıldığı Yerlere Göre Krediler

Tarım Kredisi, Konut Kredisi, Mesleki Kredi, İhracat Kredisi

5) Kredi Alıcısının Niteliğine Göre Krediler

Özel Krediler, Kamu Kredileri

6) Niteliğine Göre Krediler

Nakdi Krediler, Mal şeklindeki krediler, Maddi olmayan krediler

7) Kurumsal Krediler

Rotatif Döviz Kredisi, Spot Krediler

Bankalar Kanunu’na göre bankalar aşağıdaki şekillerde kredi verebilir: - Nakden borç verilmesi - Teminat mektubu verilmesi - Kefaletler, aval, cirolar - Tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçlarının satın alınması - Tevdiatta bulunmak suretiyle veya başka herhangi bir biçimde ödünç verilmesi - Varlıkların vadeli satışlarından doğan alacaklar - Vadeli işlem sözleşmeleri - Ortaklık payları Bankaları Kanunu açısından hangi hesapta izlenir ise izlensin bu saydıklarımızın hepsi "kredi" sayılır.

Kimler Kredi Kullanabilir ?

Kredi notu yüksek, kara listeye girmemiş, geliri yüksek gerçek ve tüzel kişiler.

Kredi Notu Nedir?

Tüm finansal geçmişinizin ortak bir kuruluşta (ülkemizde KKB) toplanarak analiz edilmesi sonucunda oluşan puanlama sistemine, "Kredi Notu" denir.

Kredi Notu Nasıl Yükseltilir ?

Kredi notu çok çabuk düşen ama çok hızlı yükselmeyen bir sistemdir. Kredi notunuzu yükseltmek için banka ürünlerini uygun şekilde kullanmalısınız.